Cenník služieb Autoškoly Jednička

Cenník platný od 20.08.2021

SlužbaZáklad daneDPH 20%Cena vrátane DPH
Základný kurz skupiny AM458,33 €91,67 €550,00 €
Základný kurz skupiny A1625,00 €125,00 €750,00 €
Základný kurz skupiny A666,67 €133,33 €800,00 €
Základný kurz skupiny B (v skupine)666 ,67 €133,33 €800,00 €
Individuálny základný kurz skupiny B 833,33 €166,67 €1000,00 €
Kurz rožširovací z B na C1166,67 €233,33 €1400,00 €
Kurz rozširovací z B+T na C1000,00 €200,00 €1200,00 €
Kurz rozširovací z C na CE 625,00 €125,00 €750,00 €
Osobitný výcvik z A2 na A333,33 €66,67 €400,00 €
Kondičná jazda sk. AM / A1 / A (2 x 45 minút)
(platí pre záujemcov s vodičským preukazom)
41,67 €8,33 €50,00 €
Kondičná jazda sk. B (2 x 45 minút)
(platí pre záujemcov s vodičským preukazom)
33,33 €
6,67 €
40,00 €
 
Kondičná jazda sk. C / CE (2 x 45 minút)
(platí pre záujemcov s vodičským preukazom)
50,00 €
10,00 €
60,00 €
 
Doškolovací kurz sk. A
(pre účastníkov so zadržaným vodičským preukazom, ktorým bolo nariadené absolvovať doškolovací kurz)
250,00 €50,00 €300,00 €
Doškolovací kurz sk. B
(pre účastníkov so zadržaným vodičským preukazom, ktorým bolo nariadené absolvovať doškolovací kurz)
250,00 €
50,00 €
300,00 €
Doškolovací kurz sk. C / CE
(pre účastníkov so zadržaným vodičským preukazom, ktorým bolo nariadené absolvovať doškolovací kurz)
416,67 €
83,33 €
500,00 €
Pristavenie vozidla sk. B s inštruktorom na preskúšanie odbornej spôsobilosti
(pre účastníkov so zadržaným vodičským preukazom, ktorým bolo nariadené preskúšanie,
alebo na skúšku po doškolovaciom kurze)
41,67 €
8,33 €
50,00 €
Doplňujúca jazda sk. B (2 x 45 minút)
(platí pre účastníkov kurzu, ktorí si chcú dokúpiť viacej jázd)
25,00 €
5,00 €
30,00 €
Náhradná vyučovacia hodina teórie (1 x 45 minút)
(v prípade vymeškania riadnej výučby teórie)
12,50 €
2,50 €
15,00 €
Stojné inštruktora
(platí účastník kurzu, ak zruší naplánovanú jazdu neskôr ako 24 hodín vopred)
12,50 €
2,50 €
15,00 €

Ceny v zmysle zákona 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov.

Kurz prvej pomoci

Cena kurzu prvej pomoci je aktuálne 30€. Cena je iba informatívna, určuje si ju externá spoločnosť, ktorá vykonáva kurzy prvej pomoci. Pre úplnosť ju však uvádzame, aby si uchádzači vedeli urobiť kompletný obraz o výslednej cene výcviku. Platbu za kurz PP vykonávajú účastníci kurzu v hotovosti firme, ktorá ich zabezpečuje.

Správne poplatky pre zabezpečenie skúšky z odbornej spôsobilosti na získanie vodičského oprávnenia

Platíte ich orgánom štátnej správy. Autoškola od Vás vyberie potrebnú sumu a bezplatne za Vás zakúpi správny eKolok a zabezpečí prihlásenie na skúšku.

Typ eKolkuCena
Skúška na VP skupín AM, A1, A16,50 €
Skúška na VP skupiny B33,00 €
Skúška na VP skupín C, CE66,00 €
Opakovaná skúška na VP skupín AM, A1, A4,00 €
Opakovaná skúška na VP skupiny B8,00 €
Opakovaná skúška na VP skupín C, CE16,50 €
Vykonanie osobitnej skúšky zo skupiny A2 na A16,50 €
Udelenie VP na základe absolvovania osobitného výcviku z A2 na A10,00 €
Vykonanie skúšky pri preskúšaní odbornej spôsobilosti
(pri zadržanom VP, po doškolovaciom kurze)
16,50 €