Cenník služieb Autoškoly Jednička

Cenník platný od 29.06.2021

SlužbaCena
Kurz pre získanie VP skupiny B (v skupine)800,00 €
 
Individuálny kurz pre získanie VP skupiny B 1 000,00 €
 
Kurz pre získanie VP skupiny C1 400,00 €
 
Kurz pre získanie VP skupiny CE 750,00 €
 
Kondičná jazda sk. B (2 x 45 minút)
(platí pre záujemcov s vodičským preukazom)
40,00 €
 
Kondičná jazda sk. C, CE (2 x 45 minút)
(platí pre záujemcov s vodičským preukazom)
60,00 €
 
Doškolovací kurz sk. B
(pre účastníkov so zadržaným vodičským preukazom, ktorým bolo nariadené absolvovať doškolovací kurz)
300,00 €
Doškolovací kurz sk. C, CE
(pre účastníkov so zadržaným vodičským preukazom, ktorým bolo nariadené absolvovať doškolovací kurz)
450,00 €
Pristavenie vozidla s inštruktorom na preskúšanie odbornej spôsobilosti
(pre účastníkov so zadržaným vodičským preukazom, ktorým bolo nariadené preskúšanie,
alebo na skúšku po doškolovaciom kurze)
50,00 €
Doplnková jazda sk. B (2 x 45 minút)
(platí pre účastníkov kurzu, ktorí si chcú dokúpiť viacej jázd)
30,00 €
Náhradná vyučovacia hodina teórie (1 x 45 minút)
(v prípade vymeškania riadnej výučby teórie)
15,00 €
Stojné inštruktora
(platí účastník kurzu, ak zruší naplánovanú jazdu neskôr ako 24 hodín vopred)
15,00 €

Nie sme platcami DPH.

Ceny v zmysle zákona 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov.

Kurz prvej pomoci

Cena kurzu prvej pomoci je aktuálne 30€. Cena je iba informatívna, určuje si ju externá spoločnosť, ktorá vykonáva kurzy prvej pomoci. Pre úplnosť ju však uvádzame, aby si uchádzači vedeli urobiť kompletný obraz o výslednej cene výcviku. Platbu za kurz PP vykonávajú účastníci kurzu v hotovosti firme, ktorá ich zabezpečuje.

Správne poplatky pre zabezpečenie skúšky z odbornej spôsobilosti na získanie vodičského oprávnenia

Platíte ich orgánom štátnej správy. Autoškola od Vás vyberie potrebnú sumu a bezplatne za Vás zakúpi správny eKolok a zabezpečí prihlásenie na skúšku.

Typ eKolkuCena
Skúška na VP skupiny B33,00 €
 
Skúška na VP skupín C, CE66,00 €
 
Opakovaná skúška na VP skupiny B8,00 €
 
Opakovaná skúška na VP skupín C, CE16,50 €
 
Vykonanie skúšky pri preskúšaní odbornej spôsobilosti
(pri zadržanom VP, po doškolovaciom kurze)
16,50 €