Cenník služieb Autoškoly Jednička

Cenník platný od 01.03.2023

SlužbaZáklad daneDPH 20%Cena vrátane DPH
Základný kurz skupiny B833,33 €166,67 €1000,00 €
Doškoľovací kurz sk. B
(pre účastníkov so zadržaným vodičským preukazom, ktorým bolo nariadené absolvovať doškoľovací kurz)
333,33 €66,67 €400,00 €
Základný kurz sk. A792€198€990,00€
Pristavenie vozidla sk. B s inštruktorom na preskúšanie odbornej spôsobilosti
(pre účastníkov so zadržaným vodičským preukazom, ktorým bolo nariadené preskúšanie,
alebo na skúšku po doškoľovacom kurze)

41,67 €


8,33 €

50,00 €

AM100€500€600€

Ceny v zmysle zákona 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov.

Kurz prvej pomoci

Cena kurzu prvej pomoci je aktuálne 30€. Cena je iba informatívna, určuje si ju externá spoločnosť, ktorá vykonáva kurzy prvej pomoci. Pre úplnosť ju však uvádzame, aby si uchádzači vedeli urobiť kompletný obraz o výslednej cene výcviku. Platbu za kurz PP vykonávajú účastníci kurzu v hotovosti firme, ktorá ich zabezpečuje.

Správne poplatky pre zabezpečenie skúšky z odbornej spôsobilosti na získanie vodičského oprávnenia

Platíte ich orgánom štátnej správy. Autoškola od Vás vyberie potrebnú sumu a bezplatne za Vás zakúpi správny eKolok a zabezpečí prihlásenie na skúšku.

Typ eKolkuCena
Skúška na VP skupiny B33,00 €
Opakovaná skúška na VP skupiny B40,00€
Vykonanie skúšky pri preskúšaní odbornej spôsobilosti
(pri zadržanom VP, po doškoľovacom kurze)
16,50 €