Cenník služieb Autoškoly Jednička

Cenník platný od 15.03.2022

SlužbaZáklad daneDPH 20%Cena vrátane DPH
Základný kurz skupiny AM541,67 €108,33 €650,00 €
Základný kurz skupiny A1750,00 €150,00 €900,00 €
Základný kurz skupiny A750,00 €150,00 €900,00 €
Základný kurz skupiny B750,00 €150,00 €900,00 €
Kurz rožširovací z B na C1291,67 €258,33 €1550,00 €
Kurz rozširovací z B+T na C1125,00 €225,00 €1350,00 €
Kurz rozširovací z C na CE 666,67 €133,33 €800,00 €
Osobitný výcvik z A2 na A333,33 €66,67 €400,00 €
Kondičná jazda sk. AM / A1 / A (2 x 45 minút)
(platí pre záujemcov s vodičským preukazom)
50,00 €10,00 €60,00 €
Kondičná jazda sk. B (2 x 45 minút)
(platí pre záujemcov s vodičským preukazom)
41,67 €
8,33 €
50,00 €
 
Kondičná jazda sk. C / CE (2 x 45 minút)
(platí pre záujemcov s vodičským preukazom)
58,33 €
11,67 €
70,00 €
 
Doškolovací kurz sk. A
(pre účastníkov so zadržaným vodičským preukazom, ktorým bolo nariadené absolvovať doškolovací kurz)
291,67 €58,33 €350,00 €
Doškolovací kurz sk. B
(pre účastníkov so zadržaným vodičským preukazom, ktorým bolo nariadené absolvovať doškolovací kurz)
291,67 €
58,33 €
350,00 €
Doškolovací kurz sk. C / CE
(pre účastníkov so zadržaným vodičským preukazom, ktorým bolo nariadené absolvovať doškolovací kurz)
458,33 €
91,67 €
550,00 €
Pristavenie vozidla sk. B s inštruktorom na preskúšanie odbornej spôsobilosti
(pre účastníkov so zadržaným vodičským preukazom, ktorým bolo nariadené preskúšanie,
alebo na skúšku po doškolovaciom kurze)
41,67 €
8,33 €
50,00 €
Doplňujúca jazda sk. B (2 x 45 minút)
(platí pre účastníkov kurzu, ktorí si chcú dokúpiť viacej jázd)
25,00 €
5,00 €
30,00 €
Náhradná vyučovacia hodina teórie (1 x 45 minút)
(v prípade vymeškania riadnej výučby teórie)
12,50 €
2,50 €
15,00 €
Stojné inštruktora
(platí účastník kurzu, ak zruší naplánovanú jazdu neskôr ako 24 hodín vopred)
12,50 €
2,50 €
15,00 €

Ceny v zmysle zákona 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov.

Kurz prvej pomoci

Cena kurzu prvej pomoci je aktuálne 30€. Cena je iba informatívna, určuje si ju externá spoločnosť, ktorá vykonáva kurzy prvej pomoci. Pre úplnosť ju však uvádzame, aby si uchádzači vedeli urobiť kompletný obraz o výslednej cene výcviku. Platbu za kurz PP vykonávajú účastníci kurzu v hotovosti firme, ktorá ich zabezpečuje.

Správne poplatky pre zabezpečenie skúšky z odbornej spôsobilosti na získanie vodičského oprávnenia

Platíte ich orgánom štátnej správy. Autoškola od Vás vyberie potrebnú sumu a bezplatne za Vás zakúpi správny eKolok a zabezpečí prihlásenie na skúšku.

Typ eKolkuCena
Skúška na VP skupín AM, A1, A16,50 €
Skúška na VP skupiny B33,00 €
Skúška na VP skupín C, CE66,00 €
Opakovaná skúška na VP skupín AM, A1, A4,00 €
Opakovaná skúška na VP skupiny B8,00 €
Opakovaná skúška na VP skupín C, CE16,50 €
Vykonanie osobitnej skúšky zo skupiny A2 na A16,50 €
Udelenie VP na základe absolvovania osobitného výcviku z A2 na A10,00 €
Vykonanie skúšky pri preskúšaní odbornej spôsobilosti
(pri zadržanom VP, po doškolovaciom kurze)
16,50 €