Kurz na vodičské oprávnenie skupiny CE má pripraviť žiadateľa na úspešné vykonanie skúšky zo spôsobilosti viesť motorové vozidlo kategórie C1E (nákladné vozidlá s maximálnou hmotnosťou 7,5 tony s prívesom s celkovou hmotnosťou nad 750kg), CE (nákladné vozidlá bez obmedzenia hmotnosti s prívesom s celkovou hmotnosťou nad 750kg), BE (osobné autá s prívesom s celkovou hmotnosťou nad 750kg).

Žiadateľ o vodičské oprávnenie musí mať minimálne 21 rokov, pričom je nutné aby vlastnil vodičský preukaz skupiny C.

V prípade ak účastník vlastní aj vodičský preukaz skupiny D, tak ho vodičské oprávnenie CE oprávňuje viesť aj vozidlá skupiny DE.

Priebeh kurzu

Potom čo je žiadateľ zaradený do kurzu je mu v JISCD (Jednotný informačný systém v cestnej doprave) vytvorené konto. Prihlasovacie údaje odosiela systém na e-mail, ktorý žiadateľ zadal pri prihlasovaní do kurzu. Po prihlásení do JISCD vidí každý žiak svoju dochádzku, koľko má odjazdené, atď. Každý žiak si tak môže sledovať priebeh svojho výcviku. Dôležitou funkciou v JISCD je taktiež tzv. e-learning, ktorý umožňuje elektronickú náhradu vyučovania v prípade absencie na hodine teórie. Pomocou e-learningu je však možné nahradiť maximálne 50% výučby teórie. Odporúčame však na výučbe teórie nechýbať nakoľko e-learning nemôže nahradiť výklad kvalifikovaného inštruktora s rokmi praxe.

Prvou fázou výcviku je teoretická príprava, ktorá pozostáva zo 16 vyučovacích hodín (jedna vyučovacia hodina ma dĺžku 45 minút), ktoré sú rozdelené nasledovne:

Skupina hodínPočet hodín
Predpisy o cestnej premávke6
Náuka o vozidlách a ich údržba2
Teória vedenia vozidla2
Zásady bezpečnej jazdy3
Opakovanie3
Spolu16

Výučba zvyčajne prebieha v 3-hodinových blokoch, pričom frekvencia a čas výučby sú predmetom dohody medzi inštruktorom a účastníkmi kurzu. Okrem teoretickej prípravy účastníci absolvujú praktickú údržbu trvajúcu 2 vyučovacie hodiny, na ktorej sú účastníci kurzu oboznámení s údržbou nákladných prívesov a návesov.

Praktické jazdy prebiehajú na nákladnom vozidle Volvo FH 12 s manuálnou prevodovkou a s pripojeným prívesom BSS PV 24.18. Každý účastník musí absolvovať dokopy 405 minút (9 vyučovacích hodín) praktického výcviku, ktorý je rozdelený nasledovne:

Traktor
Autocvičisko – etapa 145 minút
Autocvičisko – etapa 245 minút
Výcvik v premávke270 minút
Čas flexi45 minútInštruktor na základe schopností účastníka rozvrhne čas flexi medzi autocvičisko a premávku.

Účastník musí ako prvú absolvovať etapu 1 na autocvičisku, až potom môže ísť do premávky. Jazdy zvyčajne trvajú 90 alebo 135 minút (závisí na dohode inštruktora a účastníka).

Dokopy teda výcvik trvá 27 vyučovacích hodín.

V prípade, ak účastník kurzu nemá absolvované školenie prvej pomoci (platnosť osvedčenia je 2 roky), mu autoškola sprostredkuje toto školenie. Cenu školenia prvej pomoci si určuje externá firma, ktorá tieto školenia vykonáva, a nie je zahrnutý v cene kurzu na získanie VP. Školenie trvá 8 hodín.

Po absolvovaní kompletného výcviku je účastník autoškolou prihlásený na skúšky. V prípade potreby si môže dokúpiť ľubovoľné množstvo doplňujúcich jázd.

Ceny kurzu a ostatných poplatkov sú uvedené v aktuálnom cenníku.