Kurz na vodičské oprávnenie skupiny C má pripraviť žiadateľa na úspešné vykonanie skúšky zo spôsobilosti viesť motorové vozidlo kategórie C1 (nákladné vozidlá s maximálnou hmotnosťou 7,5 tony), C (nákladné vozidlá bez obmedzenia hmotnosti) a taktiež T (traktor). Vodič s oprávnením na tieto skupiny smie viesť takéto vozidlá s prívesom iba ak jeho celková hmotnosť nepresahuje 750kg. Pre ťahanie ťažších prívesov a návesov je potrebné rozšírenie na skupinu CE.

Žiadateľ o vodičské oprávnenie musí mať minimálne 21 rokov, pričom je nutné aby vlastnil vodičský preukaz skupiny B.

V prípade ak účastník vlastní aj vodičský preukaz skupiny T, nevykonáva sa praktický výcvik na traktore.

Priebeh kurzu

Potom čo je žiadateľ zaradený do kurzu je mu v JISCD (Jednotný informačný systém v cestnej doprave) vytvorené konto. Prihlasovacie údaje odosiela systém na e-mail, ktorý žiadateľ zadal pri prihlasovaní do kurzu. Po prihlásení do JISCD vidí každý žiak svoju dochádzku, koľko má odjazdené, atď. Každý žiak si tak môže sledovať priebeh svojho výcviku. Dôležitou funkciou v JISCD je taktiež tzv. e-learning, ktorý umožňuje elektronickú náhradu vyučovania v prípade absencie na hodine teórie. Pomocou e-learningu je však možné nahradiť maximálne 50% výučby teórie. Odporúčame však na výučbe teórie nechýbať nakoľko e-learning nemôže nahradiť výklad kvalifikovaného inštruktora s rokmi praxe.

Prvou fázou výcviku je teoretická príprava, ktorá pozostáva z 31 vyučovacích hodín (jedna vyučovacia hodina ma dĺžku 45 minút), ktoré sú rozdelené nasledovne:

Skupina hodínPočet hodín
Predpisy o cestnej premávke6
Náuka o vozidlách a ich údržba14
Teória vedenia vozidla2
Zásady bezpečnej jazdy6
Opakovanie3
Spolu31

Výučba zvyčajne prebieha v 3-hodinových blokoch, pričom frekvencia a čas výučby sú predmetom dohody medzi inštruktorom a účastníkmi kurzu. Okrem teoretickej prípravy účastníci absolvujú praktickú údržbu trvajúcu 6 vyučovacích hodín (v prípade výuky bez traktora je údržba trvajúca 4 vyučovacie hodiny) na ktorej si priamo na výcvikovom vozidle pod dohľadom inštruktora a s jeho odborným výkladom vyskúšajú všetky základné úkony spojené s údržbou nákladného vozidla.

Praktické jazdy prebiehajú na nákladnom vozidle Volvo FH 12 s manuálnou prevodovkou a traktore Zetor 7711. Každý účastník musí absolvovať dokopy 315 minút (7 vyučovacích hodín) praktického výcviku na traktore a 1 395 minút (31 vyučovacích hodín) na nákladnom vozidle. Fond je rozdelený nasledovne:

Traktor
Autocvičisko – etapa 190 minút
Autocvičisko – etapa 245 minút
Výcvik v premávke90 minút
Čas flexi90 minútInštruktor na základe schopností účastníka rozvrhne čas flexi medzi autocvičisko a premávku.
Nákladné vozidlo
Autocvičisko – etapa 190 minút
Autocvičisko – etapa 290 minút
Výcvik v premávke1080 minút
Čas flexi135 minútInštruktor na základe schopností účastníka rozvrhne čas flexi medzi autocvičisko a premávku.

Účastník musí ako prvú absolvovať etapu 1 na autocvičisku, až potom môže ísť do premávky, toto sa týka výcviku na traktore aj nákladnom vozidle. Jazdy potom zvyčajne trvajú 90 alebo 135 minút (závisí na dohode inštruktora a účastníka).

Dokopy teda výcvik trvá 75 vyučovacích hodín, v prípade výcviku bez traktora 66 vyučovacích hodín.

V prípade, ak účastník kurzu nemá absolvované školenie prvej pomoci (platnosť osvedčenia je 2 roky), mu autoškola sprostredkuje toto školenie. Cenu školenia prvej pomoci si určuje externá firma, ktorá tieto školenia vykonáva, a nie je zahrnutý v cene kurzu na získanie VP. Školenie trvá 8 hodín.

Po absolvovaní kompletného výcviku je účastník autoškolou prihlásený na skúšky. V prípade potreby si môže dokúpiť ľubovoľné množstvo doplňujúcich jázd.

Ceny kurzu a ostatných poplatkov sú uvedené v aktuálnom cenníku.