Kurz na vodičské oprávnenie skupiny A má pripraviť žiadateľa na úspešné vykonanie skúšky zo spôsobilosti viesť motorové vozidlá kategórie A (motocykle bez obmedzenia výkonu), A2 (motocykle s výkonom max 35kW), A1 (motocykle do objemu motora 125 cm3) a taktiež AM (malý motocykel kategórie L1e – do objemu motora 50 cm3 resp. trojkolka kategórie L2e a ľahké štvorkolky kategórie L6e, maximálna konštrukčná rýchlosť 45km/h).

Žiadateľ o vodičské oprávnenie musí mať minimálne 24 rokov (skúšku je možné vykonať najskôr v deň 24-tych narodenín žiadateľa).

Priebeh kurzu

Potom čo je žiadateľ zaradený do kurzu je mu v JISCD (Jednotný informačný systém v cestnej doprave) vytvorené konto. Prihlasovacie údaje odosiela systém na e-mail, ktorý žiadateľ zadal pri prihlasovaní do kurzu. Po prihlásení do JISCD vidí každý žiak svoju dochádzku, koľko má odjazdené, atď. Každý žiak si tak môže sledovať priebeh svojho výcviku. Dôležitou funkciou v JISCD je taktiež tzv. e-learning, ktorý umožňuje elektronickú náhradu vyučovania v prípade absencie na hodine teórie. Pomocou e-learningu je však možné nahradiť maximálne 50% výučby teórie. Odporúčame však na výučbe teórie nechýbať nakoľko e-learning nemôže nahradiť výklad kvalifikovaného inštruktora s rokmi praxe.

Prvou fázou výcviku je teoretická príprava, ktorá pozostáva z 32 vyučovacích hodín (jedna vyučovacia hodina ma dĺžku 45 minút), ktoré sú rozdelené nasledovne:

Skupina hodínPočet hodín
Predpisy o cestnej premávke20
Náuka o vozidlách a ich údržba2
Teória vedenia vozidla3
Zásady bezpečnej jazdy4
Opakovanie3
Spolu32

Výučba prebieha v 3-hodinových blokoch v poobedných hodinách raz týždenne.

Po prebratí teoretickej prípravy žiaci absolvujú praktickú údržbu trvajúcu 1 vyučovaciu hodinu na ktorej si priamo na výcvikovom vozidle pod dohľadom inštruktora a s jeho odborným výkladom vyskúšajú jednotlivé základné úkony spojené s údržbou vozidla.

Po absolvovaní teórie sa vykonávajú praktické jazdy, ktoré prebiehajú na výcvikovom vozidle Honda CB600F. Každý účastník musí absolvovať dokopy 765 minút (17 vyučovacích hodín) na výcvikovom vozidle, ktoré sú rozdelené nasledovne:

Autocvičisko – etapa 190 minút
Autocvičisko – etapa 245 minút
Výcvik v premávke495 minút
Čas flexi135 minútInštruktor na základe schopností žiaka rozvrhne čas flexi medzi autocvičisko a premávku.

Účastník musí ako prvú absolvovať etapu 1 na autocvičisku, kde ho inštruktor naučí v praxi ako sa ovláda vozidlo, až po absolvovaní 90 minút na autocvičisku môže ísť do premávky. Jazdy potom zvyčajne trvajú 90 minút. Druhá etapa autocvičiska môže byť absolvovaná postupne počas výcviku.

Dokopy teda výcvik trvá 50 vyučovacích hodín.

V prípade, ak účastník kurzu nemá absolvované školenie prvej pomoci (platnosť osvedčenia je 2 roky), mu autoškola sprostredkuje toto školenie. Cenu školenia prvej pomoci si určuje externá firma, ktorá tieto školenia vykonáva, a nie je zahrnutý v cene kurzu na získanie VP. Školenie trvá 8 hodín.

Po absolvovaní kompletného výcviku je účastník autoškolou prihlásený na skúšky. V prípade potreby si môže dokúpiť ľubovoľné množstvo doplňujúcich jázd.

Ceny kurzu a ostatných poplatkov sú uvedené v aktuálnom cenníku.