Staňte sa aj Vy úspešným absolventom Autoškoly 1, s.r.o. a využite možnosť získať kvalitný výcvik za rozumnú cenu. 

Tu je niekoľko krokov:

Prihlásiť sa na kurz môžete osobne v priestoroch Autoškoly 1, s.r.o., telefonicky na t.č. 02 43 42 40 61 alebo 0903 447 812 alebo prostredníctvom internetu na emailovej adrese autoskola1@centrum.sk, je potrebné uviesť svoj telefonický kontakt.

Ďalej je potrebné vyplniť žiadosť o získanie VP podľa predtlače a u všeobecného lekára potvrdiť zdravotnú spôsobilosť. Tlačivo nájdete TU. V autoškole Vám radi poradíme ako ho vyplniť. Tlačivo má dve strany, je nutné aby boli obidve vytlačené na jednom liste papiera. Nezabudnite na žiadosť napísať svoj telefonický a e-mailový kontakt.

Platbu za výcvik môžete vykonať  buď v hotovosti alebo bezhotovostne bankovym prevodom. Je možné uhradiť naraz celú sumu za výcvik, na základe dohody je možné rozdeliť platbu na splátky.

Platbu v hotovosti vykonávate v priestoroch Autoškoly 1, s.r.o. u konateľky spoločnosti, ktorá Vám vystaví doklad z eKasy o prijatej platbe. Vzorový pokladničný doklad je umiestnený na viditeľnom mieste v priestoroch Autoškoly 1, s.r.o..

Druhou možnosťou je platba prevodom na bankový účet Autoškoly 1, s.r.o. Platobné údaje sú nasledovné:

Číslo účtu: 2620025187/1100
IBAN: SK93 1100 0000 0026 2002 5187
Variabilný symbol: Vaše rodné číslo
Konštantný symbol: 0558