Staňte sa aj Vy úspešným absolventom Autoškoly 1, s.r.o. a využite možnosť získať kvalitný výcvik za rozumnú cenu. 

Tu je niekoľko krokov:

Prihlásiť sa na kurz môžete osobne v priestoroch Autoškoly 1, s.r.o., telefonicky na t.č. 02 43 42 40 61 alebo 0903 447 812 alebo prostredníctvom internetu na emailovej adrese autoskola1@centrum.sk, je potrebné uviesť svoj telefonický kontakt.

Ďalej je potrebné vyplniť žiadosť o získanie VP podľa predtlače a u všeobecného lekára potvrdiť zdravotnú spôsobilosť. Tlačivo nájdete TU. V autoškole Vám radi poradíme ako ho vyplniť. Tlačivo má dve strany, je potrebné aby boli obidve vytlačené na jednom liste papiera. Nezabudnite na žiadosť napísať svoj telefonický kontakt.

Platbu za výcvik môžete vykonať  buď v hotovosti alebo bezhotovostne bankovym prevodom. Je možné uhradiť naraz celú sumu za výcvik, na základe dohody je možné rozdeliť platbu na splátky.

Platbu v hotovosti vykonávate v priestoroch Autoškoly 1, s.r.o. u konateľky spoločnosti, ktorá Vám vystaví doklad z eKasy o prijatej platbe. Vzorový pokladničný doklad je umiestnený na viditeľnom mieste v priestoroch Autoškoly 1, s.r.o..

Druhou možnosťou je platba prevodom na bankový účet Autoškoly 1, s.r.o. Platobné údaje sú nasledovné:

Číslo účtu: 2620025187/1100
IBAN: SK93 1100 0000 0026 2002 5187
Variabilný symbol: Vaše rodné číslo
Konštantný symbol: 0558